Potenza POTENZA Matera MATERA

Latest data as at June 2019

Municipalities covered by LTE (4G and 4G plus)

114

% municipalities covered by LTE (4G and 4G plus) on total municipalities

87.0%

Municipalities covered by LTE (4G and 4G plus)

Potenza
Matera

% municipalities covered by LTE (4G and 4G plus) on total municipalities

Matera
Potenza
4G LTE